6.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Ünite Konu Özeti

6.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Ünite Konu Özeti

6.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Ünite Konu Özeti
6. SINIF SOSYAL BİGİLER 1.ÜNİTE DERS NOTU

1. BİREY VE TOPLUM
SB.6.1.1. Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler.
SB.6.1.2. Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder.
SB.6.1.3. Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular.
SB.6.1.4. Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.
SB.6.1.5. Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur.

7 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir