6.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Ünite Konu Özeti

6.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Ünite Konu Özeti

6.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Ünite Konu Özeti
6. SINIF SOSYAL BİLGİLER 2. ÜNİTE DERS NOTU

2. KÜLTÜR VE MİRAS
SB.6.2.1. Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.
SB.6.2.2. İslamiyet’in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar.
SB.6.2.3. Türklerin İslamiyet’i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder.
SB.6.2.4. Türklerin Anadolu’yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder.
SB.6.2.5. Tarihî ticaret yollarının toplumlar arası siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerdeki rolünü açıklar.

105 Beğen

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir