6.Sınıf 1.Ünite Konu Slaytları

6.Sınıf 1.Ünite Konu Slaytları

6.Sınıf 1.Ünite Konu Slaytları
Sosyal Bilgiler Defterim

 

Sosyal bilgiler Öğretmeni Engin Demirci’nin hazırladığı ders sunumları

Sosyal Bilgiler Defterim

 

Sosyal bilgiler Öğretmeni Erkan İsanmaz’ın hazırladığı ders sunumları

SB.6.1.1. Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler.

SB.6.1.2. Bireyin gelişiminde ve toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal, kültürel ve tarihî bağların

etkisini analiz eder. Din, dil, tarih gibi kültürü oluşturan unsurlar ele alınır.

SB.6.1.3. Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklı cinsiyet, sosyo-ekonomik ve kültürel gruplara karşı ön yargıları sorgular.

SB.6.1.4. Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.

SB.6.1.5. Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur.

45 Beğen

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir