5.Sınıf Sosyal Bilgiler 3.Ünite Konu Özeti

5.Sınıf Sosyal Bilgiler 3.Ünite Konu Özeti

5.Sınıf Sosyal Bilgiler 3.Ünite Konu Özeti
5. SINIF SOSYAL BİLGİLER 3.ÜNİTE DERS NOTU

İNSANLAR, YERLER VE ÇEVRELER
SB.5.3.1. Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar.
SB.5.3.2. Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar.
SB.5.3.3. Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.
SB.5.3.4. Yaşadığı çevredeki afetlerin ve çevre sorunlarının oluşum nedenlerini sorgular.
SB.5.3.5. Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar.

56 Beğen

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir