5.Sınıf 3.Ünite Konu Slaytları

5.Sınıf 3.Ünite Konu Slaytları

5.Sınıf 3.Ünite Konu Slaytları
Sosyal Bilgiler Defterim

 

Sosyal Bilgiler Öğretmeni Engin Demirci’nin hazırladığı ders sunumları

Sosyal Bilgiler Defterim

 

Sosyal Bilgiler Öğretmeni Erkan İsanmaz’ın hazırladığı ders sunumları

Sosyal Bilgiler Defterim

SB.5.3.1. Haritalar üzerinde yaşadığı bölgenin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar.

SB.5.3.2. Yaşadığı bölgede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar.

SB.5.3.3. Bölgesindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşim üzerindeki etkilerini ilişkilendirir.

Nüfusun dağılışına etki eden faktörler üzerinde durulur. İnsanların doğal ortamı değiştirme ve ondan

yararlanma şekillerine kanıtlar gösterilir. Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı

SB.5.3.4. Yaşadığı çevredeki afetlerin ve çevre sorunlarının oluşum nedenlerini sorgular.

SB.5.3.5. Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar

35 Beğen

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir