7.Sınıf 3.Ünite Konu Anlatımı

7.Sınıf 3.Ünite Konu Anlatımı

7.Sınıf 3.Ünite Konu Anlatımı

İNSANLAR, YERLER VE ÇEVRELER

Bu öğrenme alanı işlenirken özgürlük değeriyle kanıt kullanma, problem çözme, tablo, grafik, diyagram

çizme ve yorumlama gibi becerilerin de öğrenciler tarafından edinilmesi sağlanmalıdır.

SB.7.3.1. Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında

çıkarımlarda bulunur.

SB.7.3.2. Türkiye’de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye’nin demografik özelliklerini

yorumlar.

Tablo ve grafikler kullanarak ülkemizin demografik özellikleri ile ilgili verileri yorumlanır.

27

Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı

SB.7.3.3. Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır.

SB.7.3.4. Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünü açıklar.

https://drive.google.com/file/d/11QVZsOuy7TQSi9dOgod3cFwRDJm6ZNzN/view?usp=sharing

1 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.